whatsapp button image

נבחרת הסטים של BreakInBox

כל סט מורכב משלוש קופסאות אתגר נעולות זו בתוך זו. על גבי הדפנות של כל קופסה מוצגות חידות סימבוליות ללא שימוש בשפה. פתרון כל חידה מוביל לקוד המנעול.
החידות אינן פשוטות ונשענות על עולמות תוכן שונים ומגוונים. ניתן ורצוי להשתמש בכל מקור מידע בתהליך הפתרון.
לפתרון חלק מהחידות ולגישה לכל הרמזים נדרש חיבור לאינטרנט.
אנחנו תמיד ממליצים להשתמש במחשב/לפטופ ולא סמארטפון.
תוכלו לבחור לרכוש סט בודד, זוג, שלושה סטים או חמישייה,
בכל אחת מהאפשרויות תוכלו לבחור את צבע הסט(ים) שתרצו, מחיר היחידה יורד בהתאמה לכמות כך שהנחת הכמות מובנית במוצרים.

breakinbox blue set image

רמות קושי

האתגרים שזורים תחומי דעת שונים ותהליך הפתרון מצריך כישורים מגוונים. הקושי באתגרים משתנה מאדם לאדם, יחד עם זאת מעדויות מצטברות ניתן לסווג כך:

difficulty scale icon

רמת קושי בינונית:

difficulty scale icon easy

הסט הכתום: מתאים (גם) כפעילות משפחתית עם נוער מגיל 12. נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים, יש להשתמש במחשב (ולא בסמארטפון) בעת הפתרון.

הסט הלבן: מתאים (גם) כפעילות משפחתית עם נוער מגיל 12. סט לא מקוון. מתאים (גם) לשומרי שבת. ניתן להוריד את הרמזים כקבצי PDF ולהדפיס אותם מראש, קישור לקבצים על ידי סריקת הקוד בתחתית הקופסה. מחייב הכרות בסיסית עם השפה העברית, מכיל מקטע שקשור לתנ"ך.

הסט הכחול: מומלץ כפעילות ראשונה למבוגרים, נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים.

רמת קושי קשה:

difficulty scale icon medium

הסט השחור: סט שמחייב "עבודה" כדי להגיע לפתרון. נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים, יש להשתמש במחשב (ולא בסמארטפון) בעת הפתרון.


הסט התכלת: סט לא מקוון. מתאים (גם) לשומרי שבת. ניתן להוריד את הרמזים כקבצי PDF ולהדפיס אותם מראש, קישור לקבצים על ידי סריקת הקוד בתחתית הקופסה. מחייב הכרות בסיסית עם השפה העברית.


הסט האדום: נחשב לסט השנוי במחלוקת והפרוע מבחינה רעיונית.

רמת קושי - קשה מאוד:

difficulty scale icon hard

הסט הסגול: נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים, עדיפות לשימוש במחשב (ולא בסמארטפון) בעת הפתרון. לא מומלץ למי שטרם פתר סט אחר שלנו.


הסט הצהוב: נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים, עדיפות לשימוש במחשב (ולא בסמארטפון) בעת הפתרון. לא מומלץ למי שטרם פתר סט אחר שלנו.


הסט הירוק: נדרש חיבור אינטרנט לפתרון ולרמזים, עדיפות לשימוש במחשב (ולא בסמארטפון) בעת הפתרון. לא מומלץ למי שטרם פתר סט אחר שלנו. יש אומרים שהוא הסט הקשה ביותר!


עזרה:
בחלק מהסטים על החבק העוטף את הסט לצד הוראות המשחק ובחלק מהסטים בתחתית כל קופסה מוצג QR קוד.
סריקה של קוד זה מעבירה למערך דפי רמזים באינטרנט.
הרמזים מוצגים בצורה סימבולית ללא שימוש בשפה ומלווים את הפותר (הנזקק לכך) צעד צעד בתהליך הפתרון עד למציאת קוד המנעול.
עבור הסט הלבן והסט התכלת ניתן למצוא גם קבצי PDF אותן ניתן ורצוי להדפיס מראש.

breakinbox set hints QR location image

קנה עכשיו