whatsapp button image

לילדים של BreakInBox

הסט הראשון שלי

“הסט הראשון שלי” – תיק אתגר נעול ובתוכו סט 3 קופסאות נעולות האחת בתוך השנייה. על התיק מוצגת חידה שפתרונה הוא קוד המנעול וכן על דפנות כל אחת מהקופסאות מוצת חידה נוספת. בקופסה הפנימית - מדליה. לפתרון החידות נדרשת הכרות עם אותיות ה- א-ב וכן חשבון עד תחום ה- 10. מיועד לילדים בגלאי גן-חובה-כיתה ב. אנחנו ממליצים כפעילות משותפת להורים ולילדים, אם יהיה צורך אז תמיכה, הכלה והכוונה ואם לא יהיה צורך – פירגון והתמוגגות. בתחתית כל קופסה מוצג QR קוד. סריקה שלו מובילה למערך דפי רמזים המלווים את ההורה המלווה (הנזקק לכך) צעד צעד בתהליך הפתרון עד למציאת קוד המנעול.

breakinbox kids set image

breakinbox kids box image

קופסת ילדים

קופסת במבוק עם 8 אתגרים בדרגות קושי שונות, המוצגים על גבי 4 קבוצות כרטיסיות.
לאתגרים 4 דרגות קושי, כאשר בדרגה הקשה ביותר נדרש שימוש באינטרנט.
מיועד לילדים בגילאי גן חובה – כיתה ד.
שמונת האתגרים מתוכננים כפעילות משותפת של ילד או קבוצת ילדים (עד 4 ילדים) ובהנחיית מבוגר.
לכל חידה מצורף קוד QR שסריקה שלו מובילה לדף הנחייה מפורט המלווה את מפעיל הפעילות וכולל פירוט לגבי רמת הקושי, המיומנויות המתורגלות ודגשים לגבי האתגר כולל שלבי הפתרון.
הקופסה והמנעולים מהווים גם כלי התומך בבנייה עצמית של חידות אתגר נוספות על ידכם ועל ידי הילדים.
החידות נבנו על מנת לתת לילדים התנסות חוויתית תוך משחק בתהליכי חשיבה סיסטמטיים, לאפשר חשיבה יצירתית ושונה, לפתח מיומנויות פתרון בעיות, ולאפשר עבודת צוות ושיתוף פעולה בקבוצה.


קנה עכשיו